O NAS

APM Consulting świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich dla przedsiębiorców i jednostek sektora publicznego. Naszą misją jest skuteczne pozyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów, które skierują Twoją organizację na ścieżkę dynamicznego rozwoju. W naszej pracy stawiamy na rzetelność, indywidualne podejście oraz profesjonalizm. Zakres naszych usług obejmuje kompleksowe wsparcie w procesie aplikowania o fundusze unijne. Tak więc oferujemy: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, sporządzenie uzupełnień formalnych, doradztwo w trakcie realizacji w zakresie zgodności z wytycznymi UE, rozliczenie projektu, wsparcie w trakcie kontroli oraz przygotowanie raportów w okresie trwałości projektu. Zaufanie jakim obdarzyli nas Klienci utwierdza nas w słuszności stosowanego modelu biznesowego. Zapraszamy do współpracy.

NASZA PRACA W LICZBACH

lat doświadczenia
Zrealizowanych projektów
mln zł pozyskanych dotacji
procent projektów zakończonych sukcesem

DOŚWIADCZENIE

25 050 000 zł

Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

12 669 132 zł

Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

1 992 946 zł

Poddziałanie 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 070 611 zł

Działanie 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

967 000 zł

Działanie 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

531 710 zł

Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

405 556 zł

Działanie 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

295 359 zł

Działanie 312 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

OFERTA

Dotacje na badania i rozwój

Dotacje na badania i rozwój

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach ma bezpośrednie przełożenie na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Prace nad nowymi technologiami i produktami przesądzają o konkurencyjności firm. Od lat współpracujemy ze środowiskiem naukowym i aktywnie uczestniczymy w inicjowaniu współpracy przemysłu z nauką. Wśród naszych partnerów posiadamy grono wybitnych naukowców. Zajmujemy się również doradztwem w zakresie wyszukiwania patentów. Nasi pracownicy przygotują dla Państwa kompleksową dokumentację aplikacyjną o dotację w zakresie: - wsparcia projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, - rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej, - ochrony wartości intelektualnej.

Dotacje z programu infrastruktura i środowisko

Dotacje z programu infrastruktura i środowisko

Doradzamy w zakresie pozyskania dotacji dla sektora publicznego i przedsiębiorstw z zakresu: - gospodarki niskoemisyjnej,
- ochrony środowiska naturalnego, - przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, - transportu, - bezpieczeństwa energetycznego, - ochrony zdrowia, - dziedzictwa kulturowego.

Innowacyjne inwestycje

Innowacyjne inwestycje

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków na inwestycje w innowacyjne linie technologiczne oraz wprowadzanie nowych produktów na rynek. Oferujemy przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na przedsięwzięcia polegające na: - inwestycjach w innowacje produktowe i technologiczne, - komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, - pozyskaniu kredytu na innowacje technologiczne.

Rolnictwo i rozwój wsi

Rolnictwo i rozwój wsi

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oferujemy wsparcie w zakresie pozyskania dotacji na następujące rodzaje projektów: - inwestycje w sektor przetwórstwa produktów rolnych, - tworzenie grup producentów rolnych, - modernizacja gospodarstw rolnych, - rozwój usług rolniczych, - odnowę i modernizację miejscowości na obszarach wiejskich.

Wsparcie rozwoju eksportu

Wsparcie rozwoju eksportu

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie wprowadzania firm na rynki międzynarodowe. Pozyskujemy fundusze europejskie na umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wsparcie można otrzymać na następujące rodzaje działań: - przygotowanie Planu rozwoju eksportu, - wyjazdy na targi zagraniczne i misje gospodarcze, - wyszukanie i dobór parterów na rynkach docelowych, - zakup baz danych, badań marketingowych, strategii finansowania, - uzyskanie niezbędnych dokumentów dopuszczających produkt na rynek, - dostosowanie wzornictwa produktu.

Projekty ICT

Projekty ICT

Oferujemy doradztwo w zakresie finansowania przedsięwzięć polegających na: - wsparciu na zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych (B2B, B2C, B2E, C2C).

AKTUALNOŚCI

DOTACJE NA PROJEKTY B+R W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Od 19 października do 29 listopada 2017 roku trwa nabór wniosków o dotacje na prowadzenie prac B+R oraz infrastrukturę B+R w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Czytaj więcej

DOTACJE NA INFRASTRUKTURĘ B+R W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Od września do grudnia 2017 roku prowadzony będzie nabór wniosków o dotacje na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Czytaj więcej

KARIERA

APM Consulting tworzy zespół ludzi, którzy podchodzą do swojej pracy z pasją i stale doskonalą swoje umiejętności. Praca z nami to możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia, dzięki realizacji projektów z różnych sektorów gospodarki. Stale poszukujemy pracowników na stanowiska: specjalista ds. funduszy UE, specjalista ds. rozliczeń projektów. Chcesz do nas dołączyć? Wyślij CV na adres: biuro@apmconsulting.pl.

KONTAKT

APM Consulting